Çevre Politikası

İşçimenler Grup olarak sürdürülebilirlik stratejimiz “Care for Next”in üç ana ekseninden biri olan “Gezegeni Koru” bileşeni kapsamında; çevrenin korunması, kaynak kullanımının etkin ve bilinçli bir biçimde yönetilmesi, atık miktarının azaltılması öncelikli amaçlarımızdır.

Çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, faaliyetlerimizin çevreye olan etkileri azaltmak ve Şişecam çevre yönetimi performansını arttırmak amacıyla;

Doğal kaynakları korumayı, kaynakları verimli kullanmayı, sıfır atık yaklaşımı kapsamında geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,

Tüm faaliyetlerimizde yaşam döngüsü yaklaşımıyla çevreye ilişkin tüm risk ve fırsatları değerlendirmeyi, çevresel iyileştirmelere yönelik amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli aksiyonları almayı ve periyodik olarak gözden geçirmeyi,

Çalışanlarımıza çevre bilinci aşılamak ve çevre sorumluluğunu artırmak için eğitim programları düzenlemeyi taahhüt ederiz.


Atık Yönetimi

Fabrikada oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar geçici depolama alanlarında toplanır, ardından lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilir.


Hava Kalitesi Yönetimi

Faaliyetlerimiz sırasında kullandığımız enerjinin %40’ını kurulu gücü 550 kWe olan güneş panellerimizden üreterek karbon ayak izimizi azaltıyor ve daha temiz bir çevre için adımlar atıyoruz.

ModuTech PDF

Modutech ürün çeşitlerini detaylı incelemek için e-Kataloğu indirebilirsiniz.

Request Now!